EBS 232/3 : MINERALOGI OPTIK

Sinopsis dan Silibus

Lanjutan pengajaran mineralogi yang mengarap kaedah interkasi cahaya terkutub terhadap pengecaman mineral (lutsinar dan legap) menggunakan mikroskop pengutub. Memahami pelbagai ciri diagnostik yang membawa kepada pengacaman mineral berdasaran sifat-sifat optik khusus.

Pengacaman pelbagai batuan, pengelasan dan ciri-ciri mineralogi lain berdasarkan kepada maklumat kajian petrografi batuan, iaitu igneous, sedimen dan metamorf.

Penyediaan keratan nipis dan bergilap mineral-mineral dan teknik pelumuran dalam pengecaman mineral dan taburan.

Kajian mikroskopi bijih (keratan bergilap) mineral legap

Kuliah dan aktiviti pengajaran adalah merangkumi teori, seminar dan projek mini seperti berikut :

Bahagian A : Arahan dan Penilaian

SYLIBUS

 

Penilaian kursus ini adalah berdasarkan kepada 30% kerja kursus dan 70% peperiksaan akhir.

Pada umumnya kursus ini dijalankan di makmal metallografi (mm1) dan makmal persediaan. Kursus ini  akan dijalankan serentak secara teori dan amali. Pelajar-pelajar secara berkumpulan akan di peruntukan mikroskop masing-masing bagi memudahkan pembelajaran.

Pelajar mesti bertanggung jawab dan memahami ciri-ciri dan cara penggunaan mikroskop dengan betul dan berkesan. Keselamatan mikroskop adalah tanggungjawab setiap pelajar. Sebarang kemuskilan mestilah diajukan kepada juruteknik serta pensyarah berkenaan. Penggunaan yang tidak betul boleh merosakkan mikroskop berkenaan serta menyebabkan maklumat yang diperolehi salah

Sila simpan setiap keratan nipis dan bergilap serta aksesori yang diguna ditempat yang disediakan.

 

 

 

 

A) THEORETICAL CONSIDERATIONS

      What is light

      Polarization of Light

      Polarizing Microscope

      The Velocity of Light in Crystal

      Refractive Index

      Interaction of Light and Crystals

             Double refraction

             Crystal between Crossed Polar

             Interference Color

             Uniaxial and Biaxial Minerals

             Accesory Plates and The Sign of elongation

            Uniaxial Interference Figures

       Other Mineral Characteristics in Thin Section

 

 

 B) IDENTIFYING MINERALS IN THIN SECTION

 

      eg. CALCITE

      

 

 

 

 

 

                

Return to Homepage